Извештаји

КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

Правилник за рекламације

ЗАЗИМЉАВАЊЕ ШАХТИ

Правилник 

Закључак

 

2024 година

Одлука о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима

 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања 

Прва измена и допуна програма пословања за 2024.годину

 

ЦЕНОВНИЦИ 2024

Ценовник одржавања комуналне хигијене и чистоће града Кучева

Ценовник наплате  пијачнине за време одржавања вашара

Ценовник комуналних услуга 1

Ценовник комуналних услуга

Ценовник за испоруку воде Раброво

Ценовник погребне услуге

Ценовник паркинг сервиса

Ценовник пијачнине на зеленој пијаци

Ценовник пијачнине на бувљој пијаци

Ценовник за лицитацију пијачних тезги

Ценовник за издавање покретног тоалета

Ценовник јавне расвете

Ценовник рада механизације

Ценовник превоза ризле,шљунка и осталог растреситог материјала

Ценовник одржавања путева и путне инфраструктуре

 

 

2023 година

 

АПР РЕШЕЊА

АПР решење о промени законског заступника

 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

 

Програм пословања за 2023.годину

Прва измена и допуна програма пословања за 2023.годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2023.годину

Трећа измена и допуна програма пословања за 2023.годину

Четврта измена и допуна програма пословања за 2023.годину.

 

ОДЛУКЕ

 

Одлука о усвајању програма пословања за 2023.годину

Одлука о усвајању извештаја усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за I квартал за

2023.годину

 

 

 

ЦЕНОВНИК

Ценовник комуналних услуга

 

2022 година

 

Финансијски извештај са мишљењем ревизије за 2022.годину

 

 

2021 година

Tromesečni izveštaji o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Kvartal I 2021 – tekst – možete pogledati ovde.

Kvartal I 2021 – obrasci – možete pogledati ovde.

Kvartal II 2021 – tekst – možete pogledati ovde.

Kvartal II 2021 – obrasci – možete pogledati ovde.

Kvartal III 2021 – tekst – možete pogledat ovde.

Kvartal III 2021 – obrasci – možete pogledati ovde.

GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA

Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora

 

 

Podeli