Контакт

Јавно комунално предузеће “Кучево” Кучево

скраћено: ЈКП “Кучево” Кучево

  • Трг Вељка Дугошевића 34
  • 12240 Кучево
  • ПИБ: 102025919
  • Матични број: 07323824
  • жиро рачун: 160-98503-29
  • имејл: jkpkucevo@gmail.com

Тел. ЦЕНТРАЛА: 012/852-137, 012/852-138, 012/852-139

ЦРПНА СТАНИЦА 062/887-6956

 

 

 

https://goo.gl/maps/MPS5oqYnym1DmHdm7

Podeli