Запослени

Radne biografije direktora i članova NO

 

Slaviša Marijoković – direktor JKP Kučevo, rođen 07.04.1969. godine, po zanimanju dipl.inženjer menadžmenta

Članovi NO:

  1. Darijan Drikić, rođen 05.08.1988. godine, po zanimanju inženjer drumskog saobraćaja, zaposlen u OU Kučevo;
  2. Slađana Jović, rođena 01.07.1979. godine, po zanimanju dipl.ekonomista, zaposlena u OU Kučevo;
  3. Zoran Milovanović, rođen 20.03.1971. godine, po zanimanju dipl.pravnik, zaposlen u JKP Kučevo

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Podeli