Запослени

Radne biografije direktora i članova NO

 

Darijan Drikić – v.d. direktor JKP Kučevo, rođen 05.08.1988. godine, po zanimanju inženjer drumskog saobraćaja

Članovi NO:

  1. Uroš Tričković, rođen 26.11.1993.godine, predsednik;
  2. Zoran Milovanović, rođen 20.03.1971. godine, član
  3. Nikola Jović, rodjen 16.03.1991.godine, član

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

 

Podeli